Publicatie gezondheidsraad ‘Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen’

01-06-2020

De gezondheidsraad heeft een advies geschreven aan het ministerie van VWS over de onwenselijkheid dat somatische en psychische zorg te veel gescheiden werelden zijn. Resultante hiervan is dat een groeiende groep patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen niet de juiste zorg krijgt en deze groep soms zelfs een aanzienlijk lagere levensverwachting hebben.

De Gezondheidsraad adviseert om te verkennen hoe een integrale benadering gestimuleerd kan worden. Bijvoorbeeld met maatwerk in de financiering, betere toegankelijkheid van preventieve zorg voor mensen met psychische problemen, meer coördinatie en aandacht voor samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten in richtlijnen en in de opleiding van zorgverleners. Oplossing van een dergelijk complex en breed probleem vraagt volgens de raad aanpassing op verschillende fronten tegelijk en van verschillende betrokkenen.

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De raad brengt op basis van de stand van wetenschap – gevraagd en ongevraagd – advies uit aan regering en parlement over kwesties binnen het hele spectrum van de volksgezondheid.

Rapport
Het rapport (en een samenvatting ervan) kun je hier downloaden.