NVGzP en andere psychologenverenigingen: niet alleen zorg bij stoornissen vergoeden

18-11-2014

De beperking van vergoede zorg tot DSM-stoornissen leidt ertoe dat klachten onnodig lang onbehandeld blijven. Het gevolg hiervan is onnodig individueel lijden en hoge maatschappelijke kosten, onder andere door ziekteverzuim. Dit stellen NVGzP, NIP, NVO en een vijftal andere psychologenorganisaties in een gezamenlijke brief  aan Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ).

Aanleiding voor de brief is een discussiestuk  van het Zorginstituut over de invoering van de DSM-5 als instrument voor de afbakening van verzekerde zorg. Het Zorginstituut adviseert de minister over het verzekerd pakket.

De psychologenorganisaties vinden de DSM-5 een beter instrument dan de DSM IV, maar verzetten zich tegen de afbakening van verzekerde zorg tot DSM-stoornissen.  Ook herhalen zij hun bezwaren tegen de uitsluiting van vergoeding van GGZ-zorg bij enkelvoudige fobieën, seksuele stoornissen en werk- en relatieproblematiek. De verenigingen dringen aan op een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van deze uitsluitingen voor de kwaliteit van de zorg in de GGZ.

Zorg op maat

Als alternatief pleiten de psychologenorganisaties voor zorg op maat. Het is de huisarts, psycholoog of psychiater die het beste kan bepalen of zorg noodzakelijk is. Daarbij is de vraag niet alleen of er sprake is van een stoornis. Ook het individueel lijden en het maatschappelijk functioneren van de cliënt moet hierbij meegewogen worden.

DSM-5

Het Zorginstituut  stelt voor om bij de invoering van de DSM-5 de vergoeding voor zorg bij een aantal ‘nieuwe’ stoornissen verder te beperken. Dit geldt onder andere voor de ‘andere gespecificeerde stoornis’, de opvolger van de NAO-classificatie uit de DSM IV. Het Zorginstituut vindt dat deze classificatie alleen in uitzonderingsgevallen gebruikt mag worden.

De acht verenigingen zijn het hier niet mee eens. Vooral bij persoonlijkheidsstoornissen is vaak sprake van zeer duidelijk lijden met symptomen op meerdere gebieden, zonder dat aan alle criteria van een specifieke stoornis voldaan wordt.

Eenstemmig geluid

Het gezamenlijk standpunt van de psychologenorganisaties is ondertekend door NIP, NVGzP, NVO, VGCt, NVRG, VEN, VCgP en NVVS. Deze samenwerking is voortgekomen uit het veertienpartijenoverleg, dat begin dit jaar is gestart. Doel van dit overleg is om meer gezamenlijk op te treden, en zo een duidelijker stem te laten horen namens de circa tienduizend psychologen in de gezondheidszorg. Eerder leidde dit reeds tot een gezamenlijk standpunt over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ.

Andere reacties

Ook diverse andere partijen hebben in hun reactie op het Consultatiedocument gepleit voor lijdensdruk als criterium voor vergoeding van zorg, in plaats van DSM-classificatie. Dit geldt onder andere voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Landelijk Platfrom GGZ, de cliëntenorganisatie. Zie reacties hieronder.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Landelijk Platform GGZ

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.