Psychologen werkzaam in ziekenhuizen sluiten zich aan bij P3NL

13-02-2020

De Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) sluit zich per direct aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een dertiende lid. “De aansluiting van de collega psychologen uit de somatische gezondheidszorg is voor ons belangrijk omdat dit helemaal in lijn ligt met de andere kijk op geestelijke gezondheidszorg waar we voor pleiten: investeren in psychologische behandeling levert gezondheidswinst op, maar ook economisch voordeel!”, aldus Marnix de Romph, directeur van P3NL.

De LVMP telt 500 leden en heeft als belangrijkste doelstelling om het specialisme van de medische psychologie in algemene, academische en categorale ziekenhuizen te versterken. LVMP-voorzitter en klinisch psycholoog in het Rijnstate, Joost Derwig: “We streven daarbij naar een sterkere verbinding tussen somatiek en psychologische zorg binnen de gezondheidszorg en daarom sluiten we ons aan bij P3NL. Binnen de federatie vinden professionals elkaar gemakkelijk en kunnen we veel krachtiger dan afzonderlijk dat belang onder de aandacht brengen. Bovendien hebben we inhoudelijk al een bijdrage kunnen leveren aan de kennisagenda van P3NL.” Behalve de LVMP verenigt P3NL de volgende wetenschappelijke en beroepsverenigingen: de LV POH-GGZ, NBTP, het NIP, de NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP, VPeP en VVP. Bij elkaar hebben de verenigingen nu ruim 38.000 leden.

Therapiewinst
Psychologen zijn van grote waarde binnen ziekenhuizen en investeren in psychologische behandeling draagt bij aan en gezonde, sociale en productieve samenleving. “In het boek Therapiewinst, de waarde van psychologische behandeling onderbouwen de Britse topeconoom Layard en toppsycholoog Clark dit heel overtuigend. Ruim een jaar geleden hebben we dit boek samen met een manifest aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis en de vaste Kamercommissie van VWS. Behalve openheid over psychische aandoeningen vraagt dit ook om de inzet van professionals om die psychologische behandeling te bieden. In ziekenhuizen is naast goede triage en diagnostiek dus ook behandeling door psychologen met kennis van somatiek van belang. Dat geluid dragen we van harte samen met de LVMP uit bij het nadenken over hoe de gezondheidszorg beter kan worden”, aldus De Romph.

Het manifest ‘Therapiewinst’ is via deze link te downloaden.