Psychiaters kritisch over advies hoofdbehandelaarschap Meurs

28-05-2015

Peter van Drunen

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft positief-kritisch gereageerd op het advies van de commissie Meurs. Men onderschrijft de hoofdlijn van het advies, maar neemt op een aantal punten afstand. 

In een verklaring op haar website onderschrijft de NVvP de opvatting van de commissie Meurs dat de koppeling tussen financiële verantwoording en hoofdbehandelaarschap onjuist is en tot onwenselijke effecten in de praktijk heeft geleid. Over de regiebehandelaar en het kwaliteitsstatuut is men ambivalenter.

Regie bij psychiater

De commissie Meurs pleit voor een brede invulling van het regiebehandelaarschap, waarin de regie niet per definitie hoeft te berusten bij de hoogstopgeleide professional. De NVvP stelt daar tegenover dat  “de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar zodanig zwaar aangezet dat in de specialistische ggz veelal de psychiater (en eventueel een andere medisch specialist of de klinisch psycholoog) de aangewezen regiebehandelaar zal zijn.” Men vervolgt: “Als de psychiater regiebehandelaar is, dan kan er, gezien deze verantwoordelijkheden, ook geen sprake zijn van een caseload van vele honderden patiënten, noch van een administratief hoofdbehandelaarschap met slechts een jaarlijks kwartiertje direct contact met de patient. Dat zou een goede ontwikkeling zijn om bij een complexe patiëntengroep de psychiater weer in de lead te laten zijn.” De NVvP ziwet wel ruimte om “in bepaalde fasen van de behandeling delen van de behandeling bij andere medebehandelaars te beleggen”.

Net als minister Schippers neemt de NVvP afstand van het idee dat ook de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) hoofdbehandelaar zou kunnen zijn. Over andere beroepsgroepen, zoals de gz-psycholoog en de psychotherapeut, worden geen uitspraken gedaan.

Ook geeft de NVvP aan dat men eigenlijk liever de term ‘hoofdbehandelaar’ had gehandhaafd, in plaats van dit te vervangen door ‘regiebehandelaar’. Ditzelfde geldt voor het begrip ‘kwaliteitsstatuut’: volgens de NVvP had men ook kiezen op ‘verrijking’ van de reeds bestaande professionele statuten.

Geen nieuwe afspraken vrijgevestigden

De NVvP ziet weinig heil in de door de commissie bepleite samenwerkingsafspraken voor vrijgevestigden. Men plaatst vraagtekens bij de juridische mogelijkheden en haalbaarheid. Daarnaast stelt de NVvP dat nieuwe regels eigenlijk overbodig zijn omdat de bestaande veldnormen van de zelfstandige gevestigde psychiaters reeds voorzien in afspraken over bereikbaarheid en afspraken over opvang van crisissituaties. Ook deelname aan kwaliteitsvisitatie en intervisie zijn inherent onderdeel van de normen van de beroepsgroep t.a.v. professionele kwaliteit.

Geen status aparte GGZ

Tot slot is de NVvP beducht voor een status aparte van de GGZ als het gaat om de regeling van hoofd- of regiebehandelaarschap en kwaliteitsstatuut. Men wil voorkomen dat de ggz te veel “apart komt te staan van de andere medische specialismen”. Dit staat haaks op de visie van de minister, die de nieuwe regeling in eerste instantie juist wil beperken tot de (curatieve) ggz.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.