Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen: straks meer gz-psychologen beschikbaar door inzet EVC’s?

09-12-2020

 

In het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) werken opleidingsexperts, zoals hoofd- en praktijkopleiders, brancheorganisaties en beroepsverenigingen (waaronder de NVGzP, het NIP, NVP en NVO) samen om te komen tot vernieuwingen in de psychologische vervolgopleidingen.

Drie projecten vormen de spil van het programma:

  1. Aansluiting master- en GZ-opleiding
  2. Visie opleidingsstructuur en infrastructuur
  3. Didactische ontwikkelingen en instrumenten

Oplossingen voor de meest dringende problemen, zoals wachtlijsten en personeelstekorten, krijgen voorrang in het programma APV. Voor het project Aansluiting master- en GZ-opleiding (AMG) is de Taksforce AMG ingesteld, waar NIP-voorzitter Hans de Veen, mede namens de NVGzP, deel van uitmaakt. Uitgangspunt is om in de toekomst master-psychologen die zelfstandig met cliënten/cliëntsystemen (gaan) werken, een postmasteropleiding te laten volgen, in aansluiting op hun master psychologie.

Een werkgroep EVC binnen het project AMG onderzoekt voor de Taskforce AMG de mogelijkheid om ervaren masterpsychologen tijdelijk via een versneld traject naar een BIG-registratie als gz-psycholoog te leiden, mogelijk door inzet van eerder verworven competenties (EVC). Dit onderwerp, al jarenlang onderwerp van gesprek, is actueler dan ooit. De huidige wachtlijsten voor psychologische zorg en de grote behoefte aan vakbekwame, (BIG-) geregistreerde psychologen vragen dringend om oplossingen. Een daarvan is gelegen in de grote groep niet BIG-geregistreerde psychologen die (deels) al voldoen aan het gewenste niveau van vakbekwaamheid. Gert-Jan Prosman neemt namens de betrokken beroepsverenigingen deel aan de EVC-werkgroep. De komende maanden werkt de EVC-werkgroep aan een advies voor de Taskforce AMG, dat binnen afzienbare tijd geïmplementeerd moet worden.

Gezien de belangen en de eerdere pogingen om EVC-trajecten in de GZ-opleiding te betrekken, is zorgvuldige communicatie zeer belangrijk. De werkgroep is nu drie maanden uit de startblokken. Er is afgesproken dat er vanaf januari 2021 periodieke updates gegeven worden, tenminste eens per twee maanden, over de voortgang. Het advies van de werkgroep aan de taskforce Aansluiting master- en GZ-opleiding is medio 2021 voorzien. Meer informatie over het programma APV vind je op de programma-website