Professioneel statuut Jeugdhulp en Jeugdbescherming

07-11-2017Hoe weeg je het af: je verantwoordelijkheid als zorgverlener en je plicht als werknemer? Als het erop aan komt, waar moet je dan voor kiezen en vooral: hoe kom je tot die keus?

Je professionele autonomie staat voorop, maar je bent ook verplicht om de aanwijzingen van je werkgever op te volgen. Gaat dat niet samen, dan zal je het overleg moeten aangaan. Een professioneel statuut biedt daar handvatten voor.

Voor professionals in de jeugdhulp is er nu zo’n professioneel statuut. In het model Professioneel Statuut voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming staat hoe de verantwoordelijkheden van organisaties en professionals verdeeld zijn. Het geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt, met daarbij tools en tips om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Het laat zien waar zich dilemma’s kunnen voordoen en hoe je hiermee om kunt gaan. En het biedt werkvormen om samen actief vorm te geven aan professionele autonomie.

Tijdens de Conferenties Professionaliseren in Jeugdhulp en Jeugdbescherming kunnen aanbieders en professionals een workshop volgen over het werken met een Professioneel Statuut.

Het model Professioneel Statuut en de werkvormen zijn beschikbaar via de website van PJ&J.