Privacywet AVG per 25 mei 2018 van kracht

06-02-2018


Bereid je grondig voor met het praktische aanbod van P3NL

De Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat over in de nieuwe Europese wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En dat heeft gevolgen voor iedereen die met persoonlijke gegevens van anderen te maken heeft: van autobedrijf tot psycholoog en netwerkbeheerder tot loodgieter. Om te zorgen dat alles is gedekt om de wet correct na te leven, biedt P3NL aan de leden van alle bij haar aangesloten verenigingen hiervoor een praktische ondersteuning.

Deze nieuwe privacywet vraagt het nodige van verenigingen maar ook van leden: iedereen moet namelijk kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren. Contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast en vastgelegd. Dat is een hoop werk. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat. De boetes zijn hoog.

AVG-programma
De Stichting AVG voor Verenigingen heeft een programma ontwikkeld waarin alle noodzakelijk vijftien stappen worden doorlopen om te controleren of de professional voldoet aan de wet. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt op het eind een verklaring waarmee de professional verklaart ‘AVG-proof’ te zijn.

Alle leden van de lidverenigingen van P3NL kunnen zich via de website van P3NL aanmelden voor gebruik van het AVG-stappenplan. Voor een bedrag van 25 euro kan men gedurende 1 jaar gebruikmaken van het programma waarmee een degelijke controle kan worden uitgevoerd op alle stappen die nodig zijn om aan de nieuwe wet te voldoen.

Een belangrijk element in dit programma is de mogelijkheid documenten op te slaan en veilig te bewaren: denk daarbij aan toestemmingsbrieven voor medewerkers om bepaalde gegevens te mogen raadplegen en controlelijsten op alle beveiligingen die  geregeld moeten zijn rond de privacygevoelige data.

Eenvoudige aanvraagprocedure
Op de website van P3NL (diensten) staat een aanvraagformulier waarmee professionals zich kunnen aanmelden voor het AVG-stappenplan. Zodra u de vouchercode voor toegang tot het AVG-programma heeft ontvangen, kunt u aan de slag. Binnen vijf werkdagen na de aanmelding ontvangt u deze toegangscode per e-mail. Het vergt overigens redelijk wat tijd en aandacht om alles te doorlopen maar gezien de gevoeligheid en de risico’s als zaken rond de privacy niet op orde zijn, is dat zeker noodzakelijk. Begin dus op tijd is het advies. De aanvraag is vanaf vandaag mogelijk via deze website.

Vereniging AVG
De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en juristen, gesteund door enkele verenigingen. Aanleiding was de komst van nieuwe privacyregels, neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Stichting beoogt verenigingen en hun leden te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Daartoe is het hierboven genoemde AVG-programma ontwikkeld.

Met een bundeling van krachten en een pragmatische oplossing om aan de verplichtingen te voldoen, wil de Stichting twee doelen bereiken. Eén: voorkomen dat potentiële bestuursleden afzien van een bestuursfunctie omdat er hoge boetes dreigen als niet aan de regels is voldaan en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Twee: voorkomen dat verenigingen onverantwoord veel geld moeten uitgeven aan externe ondersteuning om de verplichtingen door te voeren.