Privacy Policy NVGzP beschikbaar

23-05-2018Op 25 mei a.s. gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

In de nieuwsberichten van o.a. 14 mei, 25 april en 16 maart  hebben we je geïnformeerd over het P3NL-aanbod voor het AVG-programma (stappenplan), de voorbeelddocumenten voor de BIG-geregistreerde psycholoog en ons telefonisch AVG-spreekuur. Ook als NVGzP zijn we druk bezig om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

De NVGzP hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVGzP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met het bureau: 030-6868777 / bureau@nvgzp.nl