Prinsjesdag: voortzetting beleid, paar lichtpuntjes

17-09-2015

Peter van Drunen

210 miljoen extra voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dat is het belangrijkste nieuws uit de VWS-begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd werd. Daarnaast bevat de begroting een paar lichtpuntjes voor psychologen.

Voortzetting beleid

De plannen van VWS staan voor een belangrijk deel in het teken van voortzetting van bestaand beleid.  In 2016, aldus de toelichting, moeten “mensen de verbetering in de zorg echt gaan merken”. Naast de mantra van kostenbeheersing, kwaliteit en transparantie wordt veel nadruk gelegd op vermindering van regeldruk en administratieve lasten, zonder dat hiervoor concrete maatregelen worden aangekondigd. Wat betreft de GGZ blijft VWS hameren op het belang van de POH GGZ en E-mental health.

Lichtpuntjes

Voor psychologen en de GGZ zijn er een paar lichtpuntjes, die grotendeels al eerder bekend waren geworden:

  • er komt extra geld beschikbaar voor dementiezorg en onderzoek naar dementie;
  • het budget voor BIG-opleidingsplaatsen  in de jeugdzorg wordt verruimd van 6 ton naar € 1,5 miljoen per jaar.

Reacties

Vanuit het veld is zuinig gereageerd op de plannen voor 2016. GGZ Nederland waarschuwt tegen het financieel afknijpen van zorgaanbieders en de nog steeds toenemende administratieve lasten.  GGZ Nederland vindt dat de professionals in de ggz, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen en therapeuten, meer ruimte moeten krijgen om hun kennis en kunde in dienst te stellen van de patiënt en daarmee de samenleving. Het NIP meent dat de rijksbegroting een groeiende vraag toont naar de inzet van psychologen, en is positief over ‘het inzetten op een merkbare kwaliteitsslag’. Daarnaast spreekt het NIP zijn zorg uit over de administratieve lasten, de privacy van cliënten, het ongelijke speelveld tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de onduidelijkheden omtrent de invoering van alle nieuwe wet- en regelgeving op deze gebieden.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.