Principeakkoord pensioenen

05-06-2019

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het principe-akkoord gepresenteerd over de pensioenen, dat op 4 juni is bereikt. 

Er is besloten dat de leden van beide vakbonden zich nog over het akkoord mogen uitspreken. Dat betekent dat er deze week nog geen akkoord is tussen overheid, werkgevers en werknemers, zoals verwacht werd. Volgende week peilen FNV en CNV de meningen in online-referenda.

Vind hier de volgende documenten:
Kamerbrief d.d. 5 juni over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel
Ministersversie Advies Naar een nieuw pensioenstelsel
Publieksversie SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel