Praktijkwaarneming tijdens je vakantie

03-07-2017

De verplichting om goede zorg te verlenen, en te zorgen voor een organisatie die goede zorg borgt, brengt met zich mee dat je als vrijgevestigd ggz-professional een regeling moet hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte, of (als je parttime werkt) op je wekelijkse vrije dag(en). De bepalingen in het kwaliteitsstatuut gelden als uitgangspunt bij de invulling van deze waarneemregeling.

Je dient met je cliënten duidelijke afspraken te maken over waar zij tijdens je afwezigheid terechtkunnen. Je vermeldt dit in ieder geval in je kwaliteitsstatuut, in de algemene voorwaarden en bij voorkeur ook nog apart op je website. Daarnaast maak je uiteraard afspraken met de praktijkwaarnemers om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg tijdens je afwezigheid zijn geborgd. Zo dient je waarnemer bijvoorbeeld aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als je zelf hebt; hij/zij heeft tenminste een BIG-registratie als gz-psycholoog of psychotherapeut en is in het bezit van een kwaliteitsstatuut.

Voor meer informatie: zie ons themadossier Regiebehandelaarschap en kwaliteitsstatuut GGZ