Praktijkvisitatie NVGzP aanvragen

08-02-2022

 

Ook in 2022 biedt de NVGzP voor haar leden die een vrijgevestigde praktijk hebben, een visitatie aan. Deze is kwalitatief en inhoudelijk afgestemd op de behoefte van juist onze beroepsvereniging; het bieden en monitoren van kwaliteit. Onze vrijgevestigde leden hoeven dan niet meer uit te wijken naar andere verenigingen.

VGZ en Menzis zijn op dit moment de zorgverzekeraars met wie we daarover een afspraak hebben. Voor 2023 willen we dit uitbreiden naar andere zorgverzekeraars. De gesprekken daarover gaan binnenkort gestart worden.

Een startcertificaat kan in eerste instantie verkregen worden op basis van een zogenaamd spiegeldocument waarin je beschrijft en onderbouwt hoe je de kwaliteit van je praktijkvoering hebt geborgd. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee jaar, zal er dan een fysieke visitatie volgen.

Klik hier voor de uitgangspunten in het visitatiekader vrijgevestigden.
Op onze website kun je meer lezen over de achtergrond van de praktijkvisitatie.

Je meldt je aan voor de visitatie door het invullen van dit formulier.