Praktijkovername in tien stappen: naar de optimale match

20-10-2021


Het overnemen van een gz-psychologische praktijk is een proces. Zet dat tijdig in, is het advies, als je daadwerkelijk succesvol wil zijn. Al tientallen jaren begeleidt en adviseert VvAA toekomstige praktijkhouders in dit proces. We hebben de belangrijkste inzichten vastgelegd in een tienstappenplan.

Optimale match
Bij het overnemen van een praktijk geldt als succesfactor het écht (leren) kennen van de praktijk die u wilt overnemen. Pas dan kunt u beoordelen of het ‘past’. Er moet een minimale mate van ‘vertrouwdheid’ zijn. Maar voor die beoordeling is het van het grootste belang eerst goed inzicht te hebben in uw eigen wensen. Dat is dan ook de absolute stap 1 van de in dit artikel opgenomen figuur ‘Praktijkovername in tien stappen’.

Wie ben ik?
Dan gaat het dus niet alleen om de gemeente waar u zich vestigt, de omvang van de praktijk en over stad of buitengebied. En volledig zelfstandig, met veel collega’s samen, of onderdeel van een keten? Alles rondom de zorg zelf doen of zaken uitbesteden? Maar vooral: zelf goed in de spiegel kijken. Wat voor soort zorgverlener bent u? Waar bent u goed in? Waar wordt u gelukkig van? En hoe vertaalt u dat naar de eisen die u stelt aan een praktijk?

Van start
Alvorens een concreet plan op te stellen, is het goed eerst een globale tijdsbepaling te maken. Dat is stap 2. Hoeveel tijd heeft u nodig om voor uzelf te beginnen? Welke elementen bepalen dat? Als u daar zicht op hebt, kunt u ‘starten met starten’ (stap 3): het opstellen van een plan van aanpak. Hoe gaat u op zoek naar een praktijk en welke ondersteuning heeft u nodig in dat proces? Daarbij kunt u denken aan de overname-adviseur, de bank en de accountant. Maar ook collega’s, familie of vrienden kunnen een rol spelen. Het daadwerkelijk selecteren van een praktijk (stap 4) betekent vervolgens het concreet zoeken van een mogelijke geschikte praktijk.  Waarna het bij het verdiepen in de praktijk (stap 5) gaat om het verder onderzoeken van de praktijk(en) die u op het oog hebt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan overeenkomsten met gemeentes en/of zorgverzekeraars. Zijn deze er? Kunnen ze overgenomen worden? Ook van belangrijk: of, en zo ja hoe, cliëntdossiers zijn gedigitaliseerd. Kan de praktijk op dezelfde locatie worden voortgezet? En, als er werknemers zijn: de inventarisatie van de personeelsrisico’s (RI&E).

Streng zijn
In de fase van het verdiepen is het van belang ‘streng’ te blijven voor uzelf: het gaat hier immers om de toets met het beeld dat u in stap 1 (niet voor niks!) schetste van uzelf en uw wensen. Streng, ook als er zich plotseling een gelegenheid aandient, dwars door uw geordende stappenplan heen. Bezuinig niet op tijd, praat ook met eventuele medewerkers. Dé succesfactor, geven onze adviseurs aan, is zelf enige tijd in de praktijk gewerkt te hebben. Dan ontstaat er échte ‘vertrouwdheid’ met de praktijk, een goede uitgangspositie voor een optimale match. Dat zal in de praktijk echter niet altijd mogelijk zijn.

Praktijk en papier
Bij het onderhandelen (stap 6) staat de waarde van de praktijk centraal. Van de praktijk zelf, maar ook van eventuele inventaris en huisvestingsaspecten. Maar ook tal van overnamecondities moeten bepaald worden. En als u eenmaal rond bent met de overdragende praktijkhouder moet een en ander geformaliseerd worden, voor de daadwerkelijke overname (stap 7). Denk daarbij onder meer aan overname- en mogelijk maatschapscontracten. Ook moeten nog veel praktische zaken geregeld worden. Vooral in de sfeer van in- en overschrijven (stap 8). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Kvk-inschrijving, bankrekening en de AGB-code.

Ook omkijken
En dan uw introductie in uw nieuwe rol/omgeving. Een belangrijke basis voor uw toekomstige relatie met uw patiënten en andere stakeholders zoals verwijsrelaties. Bijvoorbeeld in een persoonlijke bericht aan de huidige cliënten, maar ook op de website en andere plekken waar uw zichtbaarheid van belang is (stap 9). Denk daarnaast aan andere stakeholders, zoals verwijsrelaties. Tot slot is achterom kijken ook van groot belang, leert de ervaring. Informeer tijdig en op gepaste wijze patiënten, andere zorgverleners en relaties, etc. uit uw vorige werkkring (stap 10)

Stappenplan als houvast
Tot slot nog een nuancering. Het tienstappenplan is een theoretisch houvast. In werkelijkheid zullen stappen soms (deels) parallel lopen of blijken latere stappen zich al eerder aan te melden. Daarnaast zit er achter een aantal stappen een hele wereld, waarvan de invulling afhankelijk is van de specifieke situatie. Maar het stappenplan blijkt in de praktijk een goed houvast voor een gedegen aanloop naar een goede match tussen uw wensen en het profiel van de over te nemen praktijk.

Meer informatie? Kijk op de website van VvAA of kijk in het werkboek “Starten eigen praktijk” dat te vinden is op de website van de NVGzP.

drs. ing. Erik M. van Dam,
senior adviseur kennismanagement bij VvAA