Plan Connectie: de snelle overgang van masterpsycholoog naar gz-psycholoog

17-11-2016

In 2018 start het Radboud CSW met een groep voor de gz-opleiding die bestaat uit deelnemers die, direct in aansluiting aan hun masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie, instromen in de gz-opleiding.

SPON, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, praktijkinstellingen en Radboud CSW werken samen om ‘Plan Connectie: De snelle overgang van masterpsycholoog naar gz-psycholoog’ te realiseren.

Aansluiting versoepelen

Het Radboud CSW wil met het Plan Connectie de aansluiting van de universitaire masteropleiding op de start van de gz-opleiding versoepelen en daarmee breken met de traditie van het gat tussen beide opleidingen.
Men wil voorkomen dat talent wordt verspild maar dat dit zich juist ontwikkelt. De aansluiting tussen de masteropleiding en gz-opleiding wordt hierbij nadrukkelijk gezien als de best denkbare methode om jonge psychologen al lerend in de praktijk een aanvang te laten nemen in hun persoonlijke groei tot gezondheidszorgprofessional.

Voor meer informatie over Plan Connectie, kunt u contact opnemen met Meike Windhorst, onderwijscoordinator (Meike.Windhorst@ru.nl).

[cd_text]