Petitie werkloosheid masterpsychologen

29-03-2016

Masterpsychologe Eveline Derksen, MSc heeft een petitie gestart over werkloosheid van masterpsychologen. De petitie is gericht aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en is inmiddels al door bijna duizend mensen getekend.

Doel van de petitie is om de werkloosheid van masterpsychologen te lijf te gaan. De petitie pleit voor:

 • integratie van de universitaire opleiding in de klinische richtingen met de BIG-opleiding;
 • een numerus fixus voor de instroom in de psychologie-opleiding

De werkloosheid onder masterpsychologen is een groeiend probleem. Enerzijds zijn er nauwelijks banen voor masterpsychologen, anderzijds vormt werkervaring een belangrijke factor voor toelating tot de gz-opleiding. Dit leidt tot wantoestanden op de arbeidsmarkt, waarbij psychologen onder de noemer van ‘werkervaringsplaats’ onbetaald worden ingezet op reguliere functies.  Eerder besteedde het NCRV-programma De Monitor uitgebreid aandacht  aan dit probleem.

Klik hier voor meer informatie en ondertekening van de petitie.

[cd_text]

2 thoughts on “Petitie werkloosheid masterpsychologen

 1. – punten hierboven poorten nauwer houden, mee eens + “voorbehouden behandeling”: uitsluitend psychologen bijv EMDR mogen uitvoeren. Nu voeren ook maatschappelijk werkers EMDR uit. Waar blijft de exclusiviteit? Wij moeten ons blijven onderscheiden als psycholoog (zoals de arts het receptenblokje blijft beschermen en zich hiermee onderscheidt!).

  – BIG registratie zou gekoppeld moeten worden aan de Universiteit en moet uit handen blijven van de commerciële instelling: RINO.
  – Net zoals bij artsen, tandartsen en apothekers is de BIG registratie gekoppeld aan de Universiteit.
  – Als de BIG registratie aan de Universiteit wordt gekoppeld dan is het probleem van de Masterpsycholoog opgelost (geen werkloosheid en geen uitbuiting van werkervaringsplaatsen).

  – Let wel op dat de Universiteiten de poorten zeer nauw houdt voor de klinische afstudeerrichtingen/GGZ

  – Klinische stage i.p.v. 9 maanden/12 maanden verplicht worden.

 2. Goede zaak dat hier aandacht voor komt. Recent zijn de aanmeldingen bij de opleiding psychologie weer geëxplodeerd. De voorlichting is slecht. Studenten komen in een zeer competitief vakgebied terecht met een grote kans om te stranden als basispsycholoog en niet, of onder hun niveau te gaan werken.

  Ook schaadt een te groot aanbod het vakgebied. De GZ-opleiding werkt zoals het systeem zou moeten werken: goede ramingen en op basis daarvan een beperkt aantal studenten toelaten. Strikte selectie. Dit zou ook voor de universiteiten moeten gelden. Als zij daar uit zichzelf niet toe bereid zijn, dan maar met overheidsingrijpen, zoals inmiddels ook al is in de politiek is voorgesteld. Zie het dossier van De Monitor.

  Sommigen stellen dat dit doorgeslagen rendementsdenken is. Daar moeten we inderdaad voor waken. Echter, een stuwmeer van duizenden basispsychologen die uitgebuit worden in werkervaringsplekken of leven van een uitkering, waar dient dat toe? Dat heeft uitsluitend schadelijke effecten, zowel voor de persoon in kwestie als voor het vakgebied.

  Laten we ervoor waken dat we situaties zoals in de V.S. gaan creëren, waar er zelfs op gebied van stageplekken al grote problemen zijn door het gigantische aantal mensen die het vakgebied in willen gaan; the internshipcrisis. Dat moeten we niet willen. Zachte heelmeesters…

Comments zijn gesloten