Is mijn psycholoog bevoegd? Check het BIG-register

16-07-2019

 

Een BIG-registratie betekent dat je als psycholoog aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen voldoet. Toch is het grote publiek niet bekend met deze registratie. Hierdoor kunnen ook niet BIG-geregistreerde psychologen werken binnen de gezondheidszorg. Bovendien is het beroep ‘psycholoog’ een vrij beroep, waardoor iedereen zich psycholoog mag noemen. Dit komt de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten niet altijd ten goede. Daarom start de afdeling Specialisten van de NVGzP deze zomer de actie ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG!’ met een voorlichtingsfilmpje.

Deel deze film in je netwerk of plaats het op je eigen website. Mocht je vragen hebben over het plaatsen of delen van de film, neem contact op via bureau@nvgzp.nl

Het is belangrijk dat patiënten en burgers bekend zijn met het BIG-register en het gebruik ervan. Het geeft zekerheid over de professionaliteit en kwaliteit van de beroepsbeoefenaar. 
Ruthie Werner (klinisch psycholoog en bestuurslid van de NVGzP): ‘Met de campagne ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG’ hopen wij de kwaliteit van de zorg te verbeteren en cliënten bewust te maken van welke bevoegdheden hun psycholoog heeft. In het algemeen staat het hebben van een BIG-registratie voor kwaliteit. Dit wil niet zeggen dat er geen goede masterpsychologen (psychologen die een universitaire opleiding hebben gevolgd) zijn, maar de huidige situatie geeft veel ruis. Wij willen graag zien dat, net als bij de artsen, het basisberoep start bij de BIG-registratie. Dit zou betekenen dat de gezondheidszorgpsycholoog het basisberoep wordt van de psychologen!’

Momenteel wordt men na afronding van de universitaire opleiding Psychologie, over het algemeen, basispsycholoog genoemd. De NVGzP gebruikt hier liever de term masterpsycholoog voor. De masterpsycholoog kan vervolgens een (tweejarige) gz- of psychotherapieopleiding volgen. Na afronding van deze opleiding komt hij/zij in het BIG-register en wordt daarmee gz-psycholoog of psychotherapeut. Vervolgens kan men zich verder specialiseren tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en blijft BIG-geregistreerd. De NVGzP wil dus de gz-psycholoog als basisberoep zien!

Ministerie van VWS
De NVGzP heeft ook een brief aan het ministerie van VWS gestuurd over de actie ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG!’ en gaat hierover verder met hen in gesprek. Aanleiding tot deze brief was het overleg over de Algemene Maatregel van Bestuur, bekendmaking BIG-nummer en de gedeelde visie van aanwezigen dat er meer voorlichting gewenst is over het BIG-register.