Reminder: per 1 april publicatie wachttijden verplicht voor alle aanbieders ggz

11-04-2016

Per 1 april is de nieuwe regeling voor publicatie van wachttijden in werking getreden. Volgens deze regeling moet alle aanbieders van ggz hun wachttijden publiceren op hun site.

Aanbieders van ambulante gespecialiseerde ggz waren al verplicht hun wachttijden te publiceren. Deze regeling wordt nu uitgebreid tot aanbieders van Basis ggz en van intramurale ggz.

De nieuwe regeling heeft tot doel om het voor patiënten en verwijzers inzichtelijker te maken hoe lang zijn moeten wachten voordat ze bij een zorgverlener terechtkunnen.  Daarvoor heeft de NZa gedetailleerde regels opgesteld over de manier waarop de wachttijden berekend en gepubliceerd moeten worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten wachttijden: de tijd tussen aanmelding en eerste afspraak (de zgn. aanmeldingswachttijd) en de tijd tussen eerste afspraak en de start van de behandeling (de behandelingswachttijd).

Als de wachttijd afhankelijk is van de verzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, moet de wachttijd per verzekeraar worden vermeld. Aanbieders van gespecialiseerde GGZ moeten bij de vermelding van de behandelingswachttijden ook inzicht geven in verschillen in wachttijd tussen hoofddiagnosegroepen.  Als voor de behandeling van (een) bepaalde hoofddiagnosegroep(en) een langere wachttijd is dan gemiddeld, moet dit expliciet vermeld worden.

Klik hier voor een overzicht van de gedetailleerde regels en een verwijzing naar de regelgeving van de NZa.

Zie ook: onderzoek NZa: vermelding wachttijden ggz op websites nog niet op orde

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.