P3NL start met expertgroep bekostiging

18-10-2015

Binnen P3NL is een expertgroep bekostiging opgericht. De expertgroep gaat de commissie bekostiging en het bestuur van P3NL ondersteunen met inhoudelijke expertise om in de overleggen met bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars of de NZa goed geïnformeerd aan tafel te zitten.

P3NL wil met actuele praktijkkennis, concrete voorbeelden en mogelijke oplossingen bijdragen aan duurzame en betaalbare zorg voor nu en in de toekomst. Daarnaast kunnen de leden van de expertgroep als ambassadeurs optreden naar de leden van de federatiepartners, en draagt de krachtenbundeling bij tot de versterking van de positie van professionals. Door onderling verbanden te leggen en kennis en ervaring te delen kan P3NL voor het brede veld van de zorg als partner fungeren.

Levendige uitwisseling op startbijeenkomst

Maar liefst 25 inhoudsdeskundigen uit alle deelnemende verenigingen kwamen op 30 september bij elkaar tijdens de startbijeenkomst van het nieuwe platform. Zij kregen een korte uitleg over het zorgstelsel en gingen vervolgens zelf aan de slag met onderwerpen waarover de federatiepartners worden geconsulteerd.

Uit de levendige discussies blijkt dat de deelnemers aan het platform graag inhoudelijk willen meepraten. Professionals willen helpen vorm te geven aan nieuwe maatregelen van bijvoorbeeld VWS. Zij zijn immers de partij om te kunnen aangeven wat voorgestelde maatregelen betekenen voor hun beroepsuitoefening.

P3NL zorgt voor de randvoorwaarden met een goede inhoudelijke ondersteuning en een praktische organisatie via discussieplatfora zodat de participanten aan de expertgroep hier niet nodeloos veel tijd mee kwijt zijn.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd in de expertgroep dan kunt u de presentatie van 30 september downloaden. Ook meedenken over belangenbehartiging? Meldt u zich dan nu aan voor de expertgroep bekostiging via  Marie-Louise van Marrewijk.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.