P3NL presenteert kennisbrief met negen onderzoeksprioriteiten

12-04-2019

Het ministerie van VWS en ZonMw stellen budget beschikbaar voor onderzoek dat de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg ten goede komt.

P3NL heeft in een kennisbrief aan ZonMw laten weten waar psychologen, pedagogen en psychotherapeuten de grootste behoeften aan wetenschappelijke kennis ervaren. Dit heeft negen onderwerpen voor wetenschappelijk onderzoek opgeleverd. Bij het bepalen van de onderwerpen heeft P3NL gekeken vanuit het perspectief van professionals in de GGZ, cliënten en hun naasten.

De negen onderwerpen zijn:

  • Onderzoek naar gepersonaliseerde zorg
  • Stimuleren van implementatie- en praktijkprojecten
  • Onderzoek naar (terugval)preventie
  • Onderzoek naar de effecten van meer regie van de cliënt in de GGZ
  • Onderzoek naar de invloed van de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ
  • Onderzoek naar transdiagnostische componenten van psychopathologie
  • Onderzoek naar de behandeling van trauma-gerelateerde psychopathologie bij cliënten die niet geclassificeerd zijn met een posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • Onderzoek naar de werkzame elementen van evidence-based behandelingen
  • Onderzoek naar anti-stigmastrategieën

In de kennisbrief staat een korte toelichting bij de onderwerpen. Een aantal van deze onderwerpen sluit aan bij de kennisagenda van MIND.

Vervolg
P3NL zal in de komende maanden de kennisbehoeften van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in de GGZ verder onderzoeken, om zo tot een uitgewerkte kennisagenda te komen. In deze kennisagenda staat ook het perspectief van professionals en cliënten in de GGZ centraal.

P3NL is samen met andere veldpartijen met ZonMw in gesprek over de onderzoeksprioriteiten voor de komende jaren. P3NL zet zich ervoor in dat de genoemde negen kennisbehoeften prioriteit krijgen.

Lees de kennisbrief