P3NL-nieuws; AVG invullen lastig?

06-03-2018

Speciale workshop

Gebruikers van het AVG-programma hebben vanaf heden een nieuwe mogelijkheid voor ondersteuning bij het doorlopen van het programma. Via een invulhulp-workshop – georganiseerd door de vereniging AVG – is het veel makkelijker voor u om de verschillende AVG-stappen te doorlopen en in te vullen. Door middel van groepssessies zijn de kosten laag gehouden. In één ochtend loop je samen met AVG-professionals door het programma, met het vooruitzicht snel te kunnen voldoen aan de eisen van de AVG.

In een groep van maximaal 20 deelnemers worden alle stappen doorgenomen. Jouw AVG-verklaring zal al zover mogelijk worden ingevuld. Je kunt ook direct al je vragen stellen. Samen maken wij een opzet voor het verwerkingenregister en de privacy policy van jouw organisatie (de vastgelegde afspraken hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens). We sluiten af met het maken van de eerste AVG-verklaring voor jouw organisatie.

Er is keuze tussen een aantal data tussen 27 maart en 25 april 2018 op verschillende locaties in Nederland. Je moet zelf een laptop meenemen. Een wifi-verbinding is aanwezig. De kosten bedragen € 195,- excl. btw per deelnemer.

Aanmelden kan via deze website.

Maakt u als lid van een van de leden van P3NL nog geen gebruik van het AVG programma en wilt hier meer over weten? Leest u dan hier verder.