P3NL-nieuws

10-02-2018

Hoogleraren Klinische Psychologie en P3NL gaan samenwerken

Het Convent van Hoogleraren Klinische Psychologie en P3NL hebben besloten een samenwerking aan te gaan met ingang van 7 februari 2018. Hierdoor vinden wetenschappelijk gefundeerde opvattingen hun weg naar bestuurlijke overleggen. Onderwerpen die spelen zijn onder meer de ontwikkeling en implementatie van zorgstandaarden, de lijst met effectieve behandelingen zoals die door het Zorginstituut wordt opgesteld, het ROM’en en het beroepengebouw binnen de GGZ.

Het Convent van Hoogleraren Klinische Psychologie is een onafhankelijk overlegorgaan van hoogleraren verbonden aan de vakgroepen Klinische Psychologie van de Nederlandse universiteiten. P3NL is een federatie van 10 beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en behartigt de belangen van bijna 26.000 psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en hun cliënten.

Onafhankelijk
“Door de associatie met P3NL kunnen we onze standpunten over de inhoud van de klinische psychologie beter voor het voetlicht brengen”, aldus prof. dr. Arnoud Arntz, voorzitter van het Convent. “Hierbij hechten we grote waarde aan onze onafhankelijke positie en die wordt door P3NL gerespecteerd.”

Voor P3NL is het van belang om bij allerlei lopende discussies een wetenschappelijk perspectief te kunnen inbrengen. Prof. dr. Marc Verbraak, bestuurslid en aankomend voorzitter van P3NL: “Die onafhankelijkheid spreekt ons juist aan. Wij vertegenwoordigen tijdens bestuurlijke overleggen zo breed mogelijk de zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen met name de GGZ of ze nu verbonden zijn aan een instelling of als vrijgevestigde werken. Juist om die reden betrekken we graag de inbreng van het Convent bij onze standpuntbepaling. Ook bij belangenbehartiging moet het namelijk vooral over de inhoud gaan want daar hebben zorgprofessionals en hun cliënten wat aan.”

Positief-kritisch
Het Convent en P3NL herkennen bij elkaar de positief-kritische kijk op de sector. “Het is belangrijk om problemen niet alleen te benoemen, maar ook om deze op te lossen. Door de samenwerking met P3NL kunnen we die geluiden bij elkaar brengen; het beste van twee werelden”, aldus Arntz.

Hierdoor zal de maatschappelijke relevantie van de vakgebieden die beide partijen vertegenwoordigen duidelijker voor het voetlicht worden gebracht en daarbij de professional meer stem krijgen in het publieke debat over de GGZ in brede zin. Bij P3NL zijn het NIP, de NVO, NVGzP, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP aangesloten