P3NL-nieuws

06-12-2017

 

Vrijgevestigd? Ondernemersvraagbaak op P3NL website

Wie onderneemt, krijgt met de overheid te maken. De belastingdienst is er een van, maar er zijn meer soorten ‘overheid’ waarvan je als zelfstandige informatie nodig hebt. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, daarvoor een informatieportaal ontwikkeld dat gegarandeerd correcte antwoorden geeft op drie belangrijke vragen voor iedere (ook startende) ondernemer: wat moet ik weten, wat moet ik regelen en wat is handig om te weten. Deze informatie is nu dankzij een unieke samenwerking met de KvK op de website van P3NL rechtstreeks te bereiken, inclusief een zoekfunctie.

De overheid?
Wie of wat is de overheid eigenlijk? Vanuit het perspectief van een ondernemer zijn dat diverse partijen, onder andere zijn dat:

  • Belastingdienst
  • Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
  • Kamer van Koophandel (KvK)

Alle actuele relevante regels, procedures, afspraken, wetten en andere informatie van deze instanties zijn nu gebundeld in een zeer overzichtelijk vragenoverzicht, keurig gerangschikt naar onderwerp. In totaal zijn er meer dan 1.200 artikelen beschikbaar. Deze informatie is sinds eind november te vinden op de website van P3NL: “Eén antwoord van de overheid voor ondernemers ”. Met deze informatie biedt P3NL de leden van haar lidverenigingen een extra service.

Groeimodel
Het is al een behoorlijk compleet overzicht maar uiteraard zal er de komende jaren nog veel informatie aan worden toegevoegd. Wat blijft is dat de informatie die wordt aangeboden gegarandeerd klopt en actueel is. Dus bent u zelfstandige? Ga eens kijken, u wordt er zeker wijzer van …

De link is hier te vinden.

Nieuwe privacywet AVG: Oppassen geblazen

P3NL biedt constructief hulpmiddel aan

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lijkt op het eerste gezicht sterk op de huidige Wet Persoonsbescherming (Wpb). Het belangrijkste verschil zit in drie dingen: het is een Europese wet geworden en de naleving in de vorm van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal fors worden geïntensiveerd én de boetes bij niet naleven van de wet zijn niet mals. Het is dan ook zaak dat iedere organisatie (van instelling tot en met vrijgevestigden) die op een of andere manier te maken heeft met persoonsgegevens, die wet heel serieus neemt en aantoonbaar alles doet wat de wet vraagt en dat is nogal wat.

Webapplicatie
De Stichting AVG voor Verenigingen heeft een online webapplicatie ontwikkeld waarmee iedere vereniging en iedere ondernemer het eigen beheer en de opslag van de persoonsgegevens kan toetsen. Ook omvat de webapplicatie een reeks standaarddocumenten die juridisch correct zijn en direct kunnen worden gebruikt. Deze toepassing wordt aan de leden van de lidverenigingen van P3NL aangeboden. Het gebruiken van de toepassing scheelt veel tijd en energie maar bovenal biedt het de zekerheid dat alle aspecten van de wet zijn gedekt. De toepassing is gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf en dus vooral bedoeld voor vrijgevestigde professionals.

Aanvraagproces
Om een licentie te krijgen is het noodzakelijk dat men zich aanmeldt. Na de aanmelding ontvangt men een factuur van 25 euro en een licentie in de vorm van een voucher die in principe 1 jaar geldig is. In de webapplicatie die men krijgt worden alle gegevens die worden ingevoerd, ook bewaard. Dit heeft als voordeel dat een jaarlijkse hertoetsing van de eigen gegevens – deze is volgens de wet verplicht – eenvoudig en aantoonbaar kan worden uitgevoerd. De webapplicatie is dus een externe controle op uw eigen proces rond de naleving van de AVG.

De aanvraag kan medio januari worden ingediend, via de website van P3NL. Hierover volgt uiteraard nader bericht. Contactpersonen binnen P3NL zijn Peter Meijer en Rianne Groen.

Een kleine test
Hoe belangrijk en ingrijpend de nieuwe wet kan zijn leert het volgende testje: werkt u met een laptop? Staan daar cliëntgegevens op? Zo ja, hoe is die laptop beveiligd? Hoe goed beveiligd is uw wachtwoord? Weet u wat u moet doen als de laptop wordt gestolen? En als u een kopie van iemands paspoort vraagt, mag dat dan via de mail?

Hoewel de antwoorden logisch lijken, blijkt in de praktijk dat zeker 50% van de mensen de beveiliging niet op orde heeft. Reden te meer om met de nieuwe strengere AVG (het wordt ook wel een ‘gemene’ wet genoemd vanwege zeer strikte regels en de striktere controles) uw ‘eigen’ bescherming ter hand te nemen.

Website AVG
De AVG voor Verenigingen heeft een eigen website en daarop is veel informatie te vinden over de web-toepassingen en de AVG als geheel.

Op de hoogte blijven van het P3NL-nieuws? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.