P3NL-nieuws

13-09-2019

Verschuiving richting bètastudies heeft ook consequenties voor werkveld psychologen, pedagogen en psychotherapeuten

P3NL stuurt brief naar minister OCW

Bij de opening van het academisch jaar was er de nodige aandacht voor het voornemen van minister Van Engelshoven om binnen universiteiten middelen voor alfa- en gammastudies te verschuiven naar bètastudies. P3NL heeft zich ook in deze discussie gemengd. Mede namens het Convent Hoogleraren Pedagogiek, het Convent Hoogleraren Klinische Psychologie en de Kamer voor Pedagogiek en Onderwijskunde heeft P3NL een brief verstuurd naar minister Van Engelshoven en de woordvoerders voor het wetenschapsbeleid en hoger onderwijs in de Tweede Kamer.

P3NL waarschuwt dat het verschuiven van middelen van alfa- en gammastudies naar bètastudies vrijwel zeker leiden tot toegenomen werkdruk en grootschaliger onderwijs bij onder andere de opleidingen psychologie en pedagogiek. Een afname van de kwaliteit van dit onderwijs zal uiteindelijk bijdragen aan een langere wachtlijsten in de zorg, meer problemen bij passend onderwijs en jeugdhulp en uiteindelijk, als niet tijdig hulp en ondersteuning wordt geboden, tot stijging van de kosten van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg. P3NL pleit ervoor om een arbeidsmarktonderzoek te doen naar de gewenste in- en uitstroombehoefte van bachelor- en masteropleidingen pedagogiek en psychologie in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdhulp.

Denk mee over de nieuwe werkagenda van de RVS!

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) stelt een nieuwe werkagenda op. Denk mee over de thema’s voor deze agenda! De RVS geeft regering en parlement advies over thema’s op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving.

Voor de komende jaren stelt de RVS een nieuwe werkagenda op, waarin de belangrijkste opgaven een plaats krijgen. De RVS heeft al enkele mogelijke thema’s benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving. Nu de RVS graag weten welke onderwerpen volgens u bovenaan de agenda moeten staan. Met Ranking the Topics geeft u dat met sterren aan. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen als deze voor uw gevoel nog missen.