P3NL-nieuws

27-12-2018

Kennisagenda

Na de eerdere berichten over het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw en de kennisagenda van MIND vanuit het perspectief van de patiënt, hebben we deze maand de uitnodiging gekregen van de NVvP en de Federatie van Medisch Specialisten om mee te denken tijdens de prioriteringsbijeenkomst voor de kennisagenda psychiatrie. De NVvP en de FMS vinden onze deelname belangrijk om inzichtelijk te kunnen maken wat op dit moment de belangrijkste kennishiaten zijn binnen de psychiatrie. Op deze manier kan in beeld worden gebracht welk onderzoek het hardst nodig is, zodat kan worden ingespeeld op de belangrijkste knelpunten. Daarnaast is er een bijeenkomst gepland om binnen P3NL tot een ‘eigen’ kennisagenda te komen voor de psychologie.

Beroepenstructuur

Zoals bekend zijn NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL aan de slag met het project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische zorg. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het eindrapport van fase 1 (een inventarisatie) en de voorbereidingen getroffen voor het vervolg. Dit onderwerp pakken we op binnen de context van het HLA.

Capaciteitsplan beroepen GGZ

Deze maand verscheen het nieuwe capaciteitsplan van het capaciteitsorgaan voor de beroepen geestelijke gezondheid; hierin is duidelijk onderbouwd dat er een verruiming van het aantal opleidingsplaatsen nodig is. Bij de onderhandelingen over het HLA heeft P3NL hier nadrukkelijk voor gepleit.

Wachttijden

Het onderwerp wachttijden houdt iedereen binnen de GGZ bezig. Deze Kamerbrief en rapport zijn 21 december aan de Tweede Kamer verzonden. Ook vanuit P3NL zijn we betrokken bij deze aanpak die buitengewoon ingewikkeld is, maar maatschappelijk onverteerbaar.

Verenigingszaken

De afgelopen maand waren er weer een aantal overlegmomenten. Hiervan was de Algemene Vergadering (AV) op 4 december de belangrijkste. SiRM heeft een presentatie gegeven over het project ‘beroepenstructuur’ (zie het bericht hierboven) en Akwa was aanwezig om een toelichting te geven op de zorgstandaarden. Tijdens de AV is het jaarplan en de begroting voor 2019 goedgekeurd en is in het verlengde daarvan de wens uitgesproken om een meerjarig perspectief te schetsen. Hier gaat het bestuur begin 2019 mee aan de slag. Ook de aanpassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de nadere regeling voor aspirant-leden en associaties werden aangenomen.

Overlijden Herma Hagen

Tijdens de laatste AV deed Annemieke Driessen een mededeling over de oud-voorzitter van de VEN, Herma Hagen. Kort daarna ontvingen we dit bericht van Annemieke: “Hierbij wil ik jullie laten weten dat Herma Hagen afgelopen week op 12 december is overleden, op een door haar gekozen plaats en tijdstip. We zijn erg verdrietig en ook dankbaar voor alles wat ze voor de VEN heeft betekend, en voor haar betrokkenheid bij de oprichting van P3NL.” Ook op deze plek sluiten we ons graag aan bij de woorden van Annemieke.

Vacature communicatiemedewerker

Peter Meijer is naast communicatiemedewerker bij P3NL ook theatermaker. Eerder deze maand liet hij weten zich volledig op het theater maken te willen gaan richten. Dat betekent dat hij per 1 januari niet meer aan de slag is voor P3NL. Dat betekent dus ook dat er een vacature voor communicatiemedewerker is ontstaan. We beraden ons er op hoe we daar de komende periode mee om zullen gaan. Wij bedanken Peter voor zijn enthousiaste inzet voor P3NL in de afgelopen jaren en wensen hem het allerbeste!

Meer openheid rondom psychische aandoeningen: steun Judith!

Tot slot een bericht van hele andere orde: Judith van der Horst deelde in juni 2018 haar verhaal over haar depressie tijdens de boekpresentatie Therapiewinst, georganiseerd door P3NL, de ADF stichting en de VGCt. Vlak daarna ging zij met ons mee op bezoek bij staatssecretaris Blokhuis om aandacht te vragen voor meer en betere investeringen in de ggz. Op 20 september 2019 doet zij mee aan de Socialrun, een non-stop estafetteloop van ruim 555 kilometer in 48 uur, met als doel bespreekbaarheid en begrip rondom psychische aandoeningen te bevorderen. Om deze run mogelijk te maken zoekt zij nog sponsors en lopers voor haar team:

  • 1 teamcaptain;
  • 8 sportieve hardlopers;
  • 4 fietsers;
  • 2 sub-teamcaptains;
  • 2 koks (zij moeten minstens een grote hoeveelheden pasta kunnen koken);
  • 1 of 2 fysiotherapeuten (sportmasseurs kan ook);
  • 5 chauffeurs/bijrijders;
  • Regelaars: route, rustplaatsen, overige ondersteuning;
  • Iemand met een EHBO diploma is erg handig!
  • Mensen die een financiële bijdrage willen leveren om de kosten voor inschrijfgeld, huur van twee busjes en twee campers, brandstof en catering te dekken.

Wil jij Judith helpen? Neem dan contact met haar op via judith@fit4fun.nl