P3NL-nieuws

31-08-2018

Zinnige zorg GGZ

Op 2 juli jl. is het rapport ‘Systematische analyse Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland. Het rapport wordt ook aan de minister van VWS aangeboden. P3NL heeft actief aan het rapport meegewerkt en in de consultatiefase opmerkingen gemaakt. Het Zorginstituut was op 12 juni jl. nog te gast tijdens de AV van P3NL voor het geven van een nadere toelichting.

Beroepenstructuur

Zoals ook in het vorige maandbericht al toegelicht, werken NIP, NVGzP, NVO en NVP onder voorzitterschap van P3NL samen aan een projectvoorstel te komen tot het vernieuwen van de beroepenstructuur. Dit project is inmiddels in volle gang en bevindt zich in de eerste fase. Zo is er door SiRM, het bureau dat ons hierbij ondersteunt, met tal van partijen en personen gesproken en wordt deskresearch gedaan. Tijdens de P3NL-bijeenkomst op 11 oktober wordt uitgebreid over dit onderwerp met elkaar gesproken. Het project vloeit voort uit een verzoek van VWS dat ook is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Belangstelling voor P3NL

Na het toetreden van de Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) met ingang van 1 juni heeft P3NL als federatie 10 leden. Dat we als federatie aantrekkelijk zijn, blijkt wel uit de belangstelling van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Omdat de aansluiting op de huisartsenzorg van groot belang is voor de patiënt, zijn we onlangs verkennende gesprekken gestart over samenwerking en/of een eventueel toetreden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ tot P3NL.

Aangepaste zzp-overeenkomsten

Tot slot, medio augustus zijn de aangepaste zzp-overeenkomsten voor gz-psychologen online gezet door de Belastingdienst (onder gezondheidszorg en welzijn). Hiervoor heeft P3NL samengewerkt met een aantal andere verenigingen en de VvAA. De aangepaste overeenkomsten zijn hier te vinden.