P3NL-nieuws

04-06-2018

  • Beroepengebouw
  • Gezamenlijke (re)acties – 1
  • Gezamenlijke (re)acties – 2
  • AVG

Beroepengebouw
Zoals al aangekondigd, werken NIP, NVGzP, NVO en NVP samen om tot een plan van aanpak te komen over het vernieuwen van het beroepengebouw. Het concept van dit plan (dus niet van het beroepengebouw) ligt klaar en wordt dezer dagen besproken binnen door de besturen van de vier verenigingen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 juni 2018 van P3NL kan een stand van zaken worden gegeven. Duidelijk is dat, waar we ook uitkomen, het begint met een grondige analyse van de ontwikkelingen. VWS heeft eerder al ambtelijke ondersteuning toegezegd voor in ieder geval de analyse.

Gezamenlijke (re)acties – 1
Consultatierondes zijn in! Deze maand houdt ook de Nederlandse Zorgautoriteit een externe consultatie in het kader van hun onderzoeksrapport naar de invloed van omzetplafonds. De onderwerpen die aan bod komen, zijn: vrijgevestigden, omzetplafonds en wachttijden in de gespecialiseerde GGZ. We hebben een kritische reactie gegeven die we zullen delen met de commissie bekostiging van P3NL.

Gezamenlijke (re)acties – 2
Binnen de commissie Jeugd is de afgelopen maand hard gewerkt aan een position paper waar we de professionals mee willen ondersteunen als zij in gesprek gaan met gemeenten. Dit is een complex onderwerp waarbij we vijf speerpunten hebben genoemd:
1) samen optrekken van professionals
2) eenvoud in het bureaucratische systeem
3) gedragswetenschappers in de sociale of wijkteams
4) een sluitend aanbod
5) integraal werken over de domeingrenzen heen.
Deze punten worden in het position paper verder uitgewerkt dat binnenkort wordt verspreid.

AVG
Vanaf 25 mei jl. wordt er gehandhaafd op naleving van de AVG. Inmiddels hebben ruim 750 leden van de bij P3NL aangesloten verenigingen gebruikgemaakt van het aanbod om hier grip op te krijgen. Heb jij je praktijk op dit punt op orde? Maak gerust gebruik van ons aanbod, zie: https://www.p3nl.nl/avg