P3NL-middag 12 oktober

07-07-2017

Geen gezondheid zonder mentale gezondheid!

Op 12 oktober wordt de eerste landelijke P3NL-middag gehouden. Per lidvereniging kunnen er max. 10 personen deelnemen om mee te denken en te praten. Hierbij staat, naast een inspirerend programma, de ontmoeting centraal. 

Het is ruim twee jaar geleden dat P3NL is opgericht. Inmiddels is de federatie een belangrijke vertegenwoordiger binnen de GGZ met negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen met bij elkaar opgeteld ruim 36.000 professionals als lid.

Op 12 oktober a.s. van 16.00 tot uiterlijk 20.00 uur organiseert P3NL in de directe omgeving van Utrecht een bijeenkomst om na te denken over de vraag hoe men dichterbij een stevige, eensgezinde (re)presentatie van de leden kan komen. Het centrale thema is: ‘er kan geen gezondheid zijn zonder mentale gezondheid!’

Deze eerste P3NL-bijeenkomst is voor bestuursleden, bureau- en beleidsmedewerkers en/of actieve leden die binnen de verenigingen een rol vervullen. Om de bijeenkomst een exclusief karakter te geven, is besloten dat de aangesloten verenigingen (NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP) elk maximaal 10 vertegenwoordigers mogen afvaardigen.

Het definitieve programma volgt in augustus. Hierbij wordt er gezorgd voor een aansprekende mix van werkvormen, boeiende sprekers en presentaties. De volgende onderwerpen zullen zeker de revue passeren:

  • Wat betekent ‘geen gezondheid zonder mentale gezondheid’ in de dagelijkse praktijk van onze leden? Welke aanknopingspunten voor preventie en zorg levert dit op?
  • Wat is public affairs en lobby eigenlijk?
  • Wat hebben we inmiddels bereikt en waar richten we ons in 2018 op?
  • Hoe kunnen we, dat wat we gemeenschappelijkheid hebben, vertalen naar concrete ideeën en acties?
  • De stijl en kernwaarden van P3NL als handelsmerk. Hoe willen wij en onze leden worden herkend?

De insteek van de bijeenkomst is enerzijds praktisch van aard en anderzijds gericht op ontmoeting.

Meer informatie over het programma volgt nog. P3NL hoopt op een goed bezochte, inspirerende bijeenkomst.

De NVGzP wil, naast bestuursleden en bureaumedewerkers, haar leden de gelegenheid bieden deze middag bij te wonen. Geïnteresseerde leden worden verzocht
vóór 1 september a.s. een mail te sturen aan: bureau@nvgzp.nl waarbij geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.