P3NL: Kwaliteit bij psychologische, psychotherapeutische en pedagogisch zorg centraal!

16-04-2015

Op 14 april is een nieuwe Federatie van psychologische beroepsverenigingen opgericht: P3NL. Met deze nieuwe Federatie  bundelen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg verder te verstevigen. Bij de federatie zijn negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen aangesloten, waaronder de NVGzP. Daarmee vertegenwoordigt P3NL zo’n twintigduizend psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in Nederland.

De Federatie is het resultaat van een samenwerking die begin 2014 is gestart. Grondgedachte is dat een krachtig en eenduidig geluid essentieel is voor het succesvol behartigen van de belangen van onze achterban op het gebied van kwaliteit, identiteit, professionaliteit, organisatie en de financiële kaders. P3NL wil, door kwaliteit centraal te stellen, de zeggenschap over de wijze van de beroepsuitvoering door zorgprofessionals borgen.

De positie van de psychologen, psychotherapeuten en pedagogen als professional met regie over het eigen werk moet worden erkend en versterkt. Dit op basis van professionele standaarden en richtlijnen voor zorg aan volwassenen en jeugdhulp en met een gezamenlijke visie op de inrichting van het beroepenveld.

Beleidsinvloed vergroten 

De federatie wil o.a. de beleidsinvloed van de beroepsgroepen vergroten bij de inrichting en vergoeding van de zorg en jeugdhulp. Wettelijke, organisatorische en financiële kaders vormen daarbij in de toekomst geen belemmeringen meer, maar bieden kansen en mogelijkheden voor de professionele beroepsuitoefening door betrokken zorgprofessionals.

De federatie zal ook haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vakgebieden psychologie, psychotherapie en pedagogiek en daarbij de samenwerking met andere organisaties actief opzoeken.

Deelnemers en bestuur 

De deelnemende verenigingen zijn NIP, NVGzP, NVO, VGCt, VEN, NVRG, VCgP, VKJP en NVVS.

Het bestuur van P3NL bestaat uit vijf leden. Voorzitter is Jeroen Muller (NIP). Namens de NVGzP maakt Marc Verbraak deel uit het het bestuur. Andere leden van het bestuur zijn  Arnold van Emmerik (bestuurslid VGCt), Ariëlle de Ruijter (voorzitter VKJP) en Jim Bijlstra (voorzitter NVO).

Marc Verbraak: mijlpaal op weg naar samenwerking

NVGzP-voorzitter Marc Verbraak vindt de oprichting een belangrijke mijlpaal op weg naar krachtenbundeling en samenwerking. “Als NVGzP vinden wij het heel belangrijk dat psychologenorganisaties beter samenwerken. Alleen op die manier kunnen wij onze stem goed laten horen. Daarom waren wij in 2014 een van de initiatiefnemers voor mede de gesprekken die uiteindelijk geleid hebben tot deze federatie.”

“Met de oprichting hebben de negen partijen zich gecommitteerd aan een gezamenlijke agenda. Maar dat is wat ons betreft alleen nog maar het begin.  Waar het nu om gaat is dat we ook in de praktijk samen op gaan trekken. Dat wordt echt nog een hele klus. Tot op heden zong elke partij vaak zijn eigen liedje, daar maak je niet zo maar een harmonieus koor van.”

Foto: toast op de nieuwe Federatie, met v.l.n.r. Lisette Pondman (NVRG), Hans van Eck (NIP), Marc Verbraak (NVGzP), Jeorne Muller (NIP), Hubert van der Kleij (VGCt), Kees Hoogduin (VGCt), Felix Olthuis (VCgP) en Elly Plooij (NIP).