P3NL: Behandeling werkgerelateerde klachten ook vergoeden uit Zorgverzekeringswet

20-06-2016

P3NL, waarvan  de NVGzP een van de oprichters is, vindt dat werkgerelateerde problemen zoals burn-out en overspanning niet alleen werk-gerelateerd zijn maar ook dat de behandeling daarom uit de zorgverzekeringswet en niet door de werkgever vergoed moet worden.

Als iemand een psychische stoornis heeft, moet de behandeling vergoed worden door de zorgverzekeringswet, ongeacht waar deze stoornis zich manifesteert of waardoor deze stoornis is ontstaan. Dit heeft P3NL aan het Zorginstituut Nederland laten weten in een reactie op een rapport over participatie van cliënten met een psychische stoornis.

Psychische klachten zijn steeds vaker de reden waarom mensen niet aan het werk komen of ziek thuis zijn. Het beleid van de overheid is daarom gericht op het bevorderen van (arbeids-) participatie van mensen met psychische problemen. Omdat onduidelijk is welk financieringsregime er geldt voor activiteiten en/of interventies die zorgprofessionals in de GGZ plegen tot het bevorderen van arbeid of participatie van de cliënt, heeft de minister van VWS het Zorginstituut gevraagd inzicht te geven in de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet op dit gebied. Hiertoe is een consultatie gestart waar P3NL uitgebreid op heeft gereageerd.

U kunt hier de uitgebreide reactie van P3NL terug vinden.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.