P3NL-award 2019

20-06-2019

Wie heeft zich bijzonder ingezet voor het vak?

In het najaar reikt P3NL de eerste P3NL-award uit. Hiermee zetten we een gedragsdeskundige in het zonnetje die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de psychologische, pedagogische en psychotherapeutische zorg. Alle leden van de elf P3NL-verenigingen kunnen tot 1 september kandidaten aandragen.

Criteria voor kandidaten:

  • De kandidaat is werkzaam in de psychologische, psychotherapeutische en/of pedagogische zorg. De kandidaat hoeft geen lid te zijn van een P3NL-vereniging.
  • De kandidaat heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut (het vak in de breedte, dus ook o.a. seksuoloog, pdw’er en poh-ggz) en sluit hiermee aan bij en of meer onderdelen van de missie van P3NL:
    • Het vestigen van de aandacht op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
    • Het leveren van een bijdrage aan het verhogen van de transparantie van professionals over de effectiviteit van de professionele beroepsuitoefening.
    • Het leveren van een bijdrage aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.
    • Het leveren van een bijdrage aan het pleidooi voor evidence based werken.

Hoe gaat de procedure in z’n werk?
Alle leden van de elf P3NL-verenigingen kunnen kandidaten nomineren. Dit kan tot 1 september.

Dien uw nominatie in door een e-mail te sturen naar Rianne Groen, beleidsmedewerker. Geef in je e-mail aan waarom de kandidaat de P3NL-award verdient. Uit je motivatie moet duidelijk blijken wat de aard en het belang van de toegeschreven verdiensten van de kandidaat zijn.

Een jury, bestaande uit twee leden van de Algemene Vergadering van P3NL, beoordeelt de genomineerden en doet een gemotiveerde voordracht aan het bestuur. Het bestuur besluit op haar vergadering op 10 september 2019 wie de P3NL-award 2019 krijgt. De award wordt uitgereikt op het P3NL-evenement op 18 oktober 2019.