Overzicht verwijsafspraken GGZ

01-11-2022

 

Een overzicht van alle verwijsafspraken in de GGZ (18+) is te vinden in het document Verwijsafspraken GGZ. Zeer regelmatig ontvangen we vragen over verwijsafspraken, zoals:

  • Welke informatie moet er op een verwijzing staan?
  • Wanneer is een verwijzing wel/niet nodig?
  • Wie mag er verwijzen?
  • Moet ik mijn huisarts informeren (als de cliënt hier toestemming voor geeft)?
  • Wat is de geldigheidsduur van een verwijzing?

Geldigheidsduur verwijzing
We lichten er een korte vraag uit, namelijk: Wat is de geldigheidsduur van een verwijzing? Deze is 9 maanden (275 dagen). De datum waarop de aanmelding bij de GGZ-aanbieder binnenkomt, is de ingangsdatum.

Voor de antwoorden op de overige bovenstaande vragen, ga je naar Verwijsafspraken GGZ. Dit document is onderdeel van alle downloads over het zorgprestatiemodel.

Heb je nog vragen die niet beantwoord worden of suggesties voor collega’s? Bezoek dan ook het forum in het ledenportaal van de NVGzP.