Overleg P3NL met Schippers over Toekomstagenda GGZ

17-10-2015

P3NL heeft, op uitnodiging van Minister Schippers (VWS), deelgenomen aan een overleg over de Toekomstagenda GGZ.

Jeroen Muller (voorzitter P3NL) heeft tijdens het gesprek uiteen gezet hoe P3NL aan kijkt tegen gepast gebruik. Naast P3NL waren de volgende partijen aangeschoven; NIP, LPGGZ, NVvP, GGZNL, MeerGGZ, ZN, INEEN, LVVP en V&VN.

De Toekomstagenda GGZ zet kwaliteit en doelmatigheid centraal. De minister heeft deze agenda aangekondigd in haar Kamerbrief ‘Kwaliteit loont’. Het overleg ging over de ontwikkeling van het kwaliteitsstatuut en de productstructuur GGZ. Het te ontwikkelen kwaliteitsstatuut is de uitwerking van het rapport van de Commissie Meurs ‘Hoofdbehandelaarschap ggz als noodgreep’.

Muller heeft in zijn verhaal uiteengezet hoe inzet op kwaliteit leidt tot gepast gebruik voor elke GGZ-cliënt, zoals hij dat eerder deed binnen P3NL. Deze uiteenzetting werd positief ontvangen en dient als een van de belangrijkste uitgangspunten voor het vervolg om te komen tot de Toekomstagenda GGZ. In het vervolgoverleg in november zal het plan van aanpak voor de toekomstagenda GGZ worden besproken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.