Overleg en klankbordgroep K&J: Praat mee!

26-09-2016

Op 12 juli was er een eerste oriënterende bijeenkomst van zeven leden die werkzaam zijn in het werkveld Kind en Jeugd. Dit vond plaats naar aanleiding van de signalen intern en extern dat er veel gaande is in deze sector en dat er wellicht binnen verenigingsverband gezamenlijke actiepunten zijn. Voor deze bijeenkomst waren zowel leden van de NVGzP als van de LVMP uitgenodigd.

In deze oriënterende bespreking K&J kwam aan de orde dat de belangen van de K&J psychologen bij beide verenigingen naar buiten toe nog niet zo goed behartigd worden maar dat dit wel nodig is. Estelle Vogels neemt namens de NVGzP deel aan de tafel Jeugd van P3NL en wil graag vanuit de vereniging input voor deze vergaderingen..

Tijdens de oriënterende bespreking K&J is onder andere geconstateerd dat er chaos heerst doordat er geen goede keten meer is in de jeugdzorg (“De keten is gebroken door de decentralisatie”). Gemeentes hebben vaak geen contracten met gespecialiseerde psychologen waardoor kinderen die dit nodig hebben, verstoken blijven van deze zorg (tenzij ouders de zorg zelf betalen). Ook kwamen tijdens de oriënterende bespreking onderwerpen aan de orde zoals de vrije keuze van behandelaar, de gevolgen van de nieuwe financiering en de toebedeelde verantwoordelijkheden.
Er zijn al enige acties uitgezet en op 5 oktober komt deze groep weer bij elkaar.

Maar … we hebben GRAAG MEER INPUT nodig voor deze groep. Dus werk jij in de K&J en wil je met ons meepraten, laat het ons weten via voorlichting@nvgzp.nl

Je kan je aanmelden voor de klankbordgroep en/of voor het volgende overleg:

  • De klankbordgroep houdt in dat we af en toe documenten aan je voorleggen ter commentaar. Uiteraard kan je zelf ook onderwerpen aandragen die aan de gehele klankbordgroep en/of  de werkgroep voorgelegd kunnen worden
  • Het volgende overleg van de werkgroep is op 5 oktober (18.30-20.30 in Domus Medica)

We hebben meer meedenkers nodig om de belangen voor K&J beter te behartigen, dus meld je aan!

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.