Over onze gegevensuitwisseling met FBZ

10-01-2019

De NVGzP is federatiepartner van werknemersorganisatie FBZ. FBZ sluit voor jullie cao’s en sociaal plannen af.

FBZ ontvangt de gegevens van de leden van de NVGzP wanneer deze in loondienst zijn bij een werkgever die valt onder een van de cao’s van FBZ, zodat FBZ jou namens onze vereniging kan raadplegen over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.

Het Privacy statement geeft weer welke persoonsgegevens worden uitgewisseld, voor welke doeleinden en op welke medewerkers dit van toepassing is. Ook vind je terug hoe lang gegevens worden bewaard en welke rechten jij hebt met betrekking tot inzage en verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Wij verstrekken gegevens niet aan FBZ indien jij niet in loondienst werkt of als jij werkzaam bent bij een werkgever die niet valt onder een van de cao’s die FBZ afsluit.