OVA-ruimte stijgt niet mee met loonstijging

10-03-2020

Het ministerie van VWS heeft de OVA-ruimte voor dit jaar bepaald op 2,52%. Dat is fors minder dan vorig jaar en in 2018. Toen waren de percentages respectievelijk 3,42% en 2,96%.

OVA?
De OVA-ruimte (Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling) is de vergoeding van de gestegen arbeidskosten (contractloon, werkgeverslasten en incidentele loonkosten). Die looninflatie moeten zorgverzekeraars betalen aan zorginstellingen als onderdeel van de tarieven die ze afspreken in hun contracten. De NZa verwerkt dit in de tarieven.

OVA lager dan voorgaande jaren
De vergoeding van 2,52% is een stuk lager dan zorginstellingen vorig jaar in hun nieuwe cao’s hebben afgesproken. De OVA-ruimte wordt door het Centraal Planbureau (CPB) berekend op basis van een gemiddelde geschatte loonstijging voor heel Nederland. Het CPB doet die prognose op basis van de loonafspraken voor 2020. De toename van de salarissen in de zorg is dit jaar echter groter dan in de marktsector.

Zowel in de ziekenhuizen, de gehandicaptensector als in de GGZ is de stijging van de OVA lager dan de afspraken van loonstijging in de cao’s.

Kosten uit andere inkomsten
De lagere OVA betekent dat de loonstijgingen in de zorg betaald dienen te worden uit andere inkomsten. Vraag is wat dit betekent voor de (kwaliteit van) zorg voor patiënten.