Oude ROM-data zijn persoonsgegevens

16-12-2019

Vandaag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na bijna 3 jaar onderzoek, uitspraak gedaan op de vraag of ROM-data die de Stichting Benchmark GGZ (SBG) in het verleden landelijk heeft verzameld en verwerkt, op basis van de wet AVG, persoonsgegevens zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens is tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad het geval is!

Dat betekent dat alle ROM-data die gebruikt worden voor een ander doel dan primair voor de behandeling, alleen gebruikt mogen worden na expliciete toestemming van de patiënt. Wanneer er geen expliciete toestemming is van de patiënt, mogen deze data niet meer gebruikt worden voor onderling vergelijk of benchmarken, niet binnen de instelling en ook niet landelijk. Het gebruik van ROM-data bij individuele patiënten om hun eigen behandeling met de professional te monitoren, is nog wel toegestaan.

De NVGzP is niet verbaasd over deze uitspraak, mede gezien het feit dat Akwa GGZ al eerder, de – van SBG ontvangen – verarmde ROM-dataset heeft vernietigd. Toch zet de NVGzP vraagtekens bij de lange duur van dit onderzoek en de (tussentijdse) communicatie naar het werkveld. Daarbij is het zaak dat het werkveld snel duidelijkheid krijgt wat deze uitspraak voor gevolgen heeft voor (bestaande) ROM-data en het gebruik daarvan.

De NVGzP blijft meerwaarde zien om ROM-data op basis van wettelijke gronden met elkaar te delen met als doel om hier van te leren en te verbeteren.

Verdere informatie?
Het onderzoeksrapport van de AP kun je hier vinden.