Oriëntatie specialisme klinisch medisch psycholoog

03-08-2021


In de oriëntatie op een specialisme klinisch medisch psycholoog is een mooie stap gezet. De NVGzP heeft samen met de LVMP en het NIP een verkennend gesprek gevoerd met het College van de FGzPt.

Naast de medische psychologie, was ook de forensische psychologie vertegenwoordigd. Het doorlopen van de aanvraag voor een specialisme is een mooie manier om de haalbaarheid en wenselijkheid in kaart te brengen. De LVMP is een Projectgroep Specialisme Medische Psychologie aan het inrichten die zich de komende tijd zal bezighouden met deze ontwikkelingen. Leden die interesse hebben om als klankbord te dienen, zijn van harte uitgenodigd zich te melden via bureau@ngzp.nl