Organisaties bundelen krachten in ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd

09-08-2022

Ervaar je kopzorgen over chronische suïcidaliteit bij jongeren? Vraag je je af hoe je suïcidepreventie uitvoert bij jongeren met een LVB? Of heb je behoefte aan kennis over suïcidepreventie in het algemeen? Dan hebben we goed nieuws! In het project ‘ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’, een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, wordt gewerkt aan concrete handvatten over deze thema’s.  

Vanuit meerdere hoeken blijkt dat organisaties in de jeugdketen veel bezig zijn met het thema suïcidaliteit, wat door de projectgroep van harte aangemoedigd wordt. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om de handen ineen te slaan om zo van elkaar te leren en samen tot landelijke aanbevelingen te komen.

Heb je gedachten over suïcidaliteit bij jongeren die je met de projectgroep wil delen? Wil je op de hoogte blijven? Of misschien wel meelezen met één van de handreikingen? Stuur dan een e-mail naar Ruthie Werner (r.werner@113.nl).

Lees het hele nieuwsbericht.