Oratie Rudolf Ponds

20-10-2021


Op vrijdag 12 november zal Rudolf Ponds, voorzitter NVGzP, zijn inaugurele rede houden, getiteld “Komt een dokter bij de psycholoog” naar aanleiding van zijn benoeming tot hoogleraar en afdelingshoofd Medische Psychologie, Amsterdam UMC. 

In de oratie neemt Rudolf Ponds de toehoorders mee in het weifelen van de psycholoog. Als grondslag voor psychologisch handelen lijkt deze zo algemeen vertegenwoordigt dat het hier bijna een aandoening, de zogenaamde ” heasitaritis psychologicus”,  betreft. Hij licht toe waar deze aandoening vandaan komt.