Oratie Claudi Bockting: behandeling psychische stoornissen kan en moet beter

19-05-2015

Er zijn effectieve behandelmethoden voor de meeste psychische aandoeningen. Maar de helft van de behandelde patiënten profiteert niet of nauwelijks van die methoden. “En onder hen is er ook nog eens veel terugval. Echter, het risico op terugval kunnen we met korte psychologische behandelingen, zoals een internettraining thuis, nu wel sterk verminderen. Met name bij depressie.” Aldus NVGzP-lid en hoogleraar Klinische Psychologie Claudi Bockting in haar oratie, uit te spreken op 20 mei aan de Universiteit Utrecht.

Bockting richt zich binnen het brede scala aan psychische aandoeningen voornamelijk op depressie: een veelvoorkomende aandoening. Ongeveer 1 op 5 vrouwen in Nederland en 1 op de 7 mannen maakt ooit een depressie door. Het risico op zelfmoord is twintig keer hoger bij depressieve mensen.

Vooruitgang

Volgens de Utrechtse hoogleraar is er de afgelopen 20 jaar vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe psychologische behandelingen: “Vooral op de lange termijn blijken de effecten van nieuwe behandelingen, zoals een korte cognitieve training, veelbelovend. Mensen vallen minder vaak en minder snel terug.” Bockting stelt evenwel dat het onderzoek zich in de toekomst moet richten op de groep die niet of nauwelijks reageert op behandelingen. “Het zal tijd kosten om de onderliggende mechanismen van psychopathologie van deze groep te begrijpen, en te komen tot nieuwe behandelingen.”

Maatwerk

Om psychische aandoeningen te lijf te gaan, stelt Bockting meer maatwerk voor: “Mensen zijn verschillend. Het is daarom noodzakelijk om op de persoon toegesneden theoretische empirische modellen en interventies te ontwikkelen.” Ze geeft aan dat technologische innovaties de psychotherapie kunnen ondersteunen en verbeteren. “Denk aan apps die de cliënt kunnen helpen, en die de clinicus tegelijkertijd waardevolle informatie geeft over het dagelijkse leven van de cliënt. Of aan webcams. Maar ook een zogenaamde ‘reality check camera’, een camera die de cliënt altijd bij zich draagt, een soort derde oog.” Deze experimentele vormen zouden naar de mening van Bockting de effecten van psychotherapie kunnen vergroten en verlengen. “Daarnaast is het kostenbesparend en goed in te passen in de basis- en specialistische zorg.”

De oratie van Claudi Bockting, ‘My optimism wears heavy boots: Towards empirically driven tailored interventions, illustrated by depression research’, is na 20 mei op te vragen bij de persvoorlichting van de UU, perscommunicatie@uu.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.