Oproep vakbonden en werkgevers: investeer in de arbeidsmarkt zorg

06-07-2022

Op 5 juli hebben vakbonden (waaronder FBZ) en werkgeversorganisaties gezamenlijk een pamflet aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor VWS, Bart Smals (VVD), waarin ze politiek Den Haag vragen te investeren in zorgprofessionals. Op 6 juli debatteert de commissie over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Noodklok
Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de zorg luiden in het pamflet ‘Zorg voor onze toekomst: investeer in de arbeidsmarkt zorg’ namens alle zorgprofessionals de noodklok. Zorgprofessionals staan te allen tijde klaar om het verschil te maken voor patiënten en cliënten, maar het water staat hen aan de lippen. De sector kampt met een groot personeelstekort. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het personeelstekort toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend in 2030. Bovendien is sprake van een ernstig verloop van medewerkers. Toch ligt de beloning voor de middengroepen in de zorg nog steeds onder het marktniveau. Dat is een probleem van nationaal belang, want de zorg moet aantrekkelijk zijn en blijven voor nieuw personeel.

Toekomstbestendige zorg garanderen
De stukken voor Prinsjesdag 2022 worden nu geschreven. Dit is hét moment om structurele verbeteringen te realiseren. In de petitie dringen de werkgevers- en werknemersorganisaties erop aan om extra ruimte vrij te maken in de Rijksbegroting zodat er snel een noodzakelijke inhaalslag gemaakt kan worden met de beloning voor zorgmedewerkers.

Lees het hele nieuwsbericht van FBZ
Download het actiepamflet

Als lid van de NVGzP onderhandelt FBZ over jouw arbeidsvoorwaarden.