Oproep opleideling proefproces inschaling

06-01-2020

In de (nieuwe) cao GGZ 2019-2022, die in is gegaan op 1 juni 2019, staat dat opleidelingen recht hebben op behoud van schaal, trede en doorgroei waarin de werknemer zat voordat deze met de opleiding van start ging. Uit het veld hoort de NVGzP dat (nog) veel instellingen deze afspraak niet vertalen naar bestaande opleidelingen, dus voor opleidelingen die al in opleiding waren op 1 juni 2019.

De NVGzP heeft juridisch laten toetsen of deze regelgeving ook van toepassing is op bestaande opleidelingen. Daaruit is naar voren gekomen dat deze zienswijze waarschijnlijk goed juridisch te onderbouwen is. Zodoende is de NVGzP van plan om op basis van een individueel geval deze aanname juridisch te laten bevestigen op basis van een gang naar de rechter. Op basis hiervan kan de uitslag dan worden uitgerold over de gehele GGZ-sector.

Gezocht: bestaande opleideling waar inschaling niet gebaseerd is op salaris van voor opleiding

De NVGzP is op zoek naar een opleideling (tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog), waarbij de huidige inschaling niet is aangepast op het salaris van vóór de opleiding. Oftewel: ontvang je nog steeds een lager salaris als opleideling dan het salaris dat je voor je opleiding kreeg en werk je bij een GGZ-instelling, dan komen we graag met jou in contact. Daarbij is het noodzakelijk dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt, zodat de financiering van de juridische inzet geborgd is. Het liefst zouden we iemand willen hebben die een rechtsbijstandsverzekering heeft bij de VvAA (zodat de VvAA ons rechtstreeks hierbij kan adviseren), maar ook andere opleidelingen met een rechtsbijstandsverzekering) vragen wij zich te melden.

Aanmelden
Wanneer je aan bovenstaande criteria voldoet en bereid bent jouw casus voor te leggen voor juridische toetsing (met ondersteuning van de NVGzP), dan kun je je aanmelden bij Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker; jkamoschinski@nvgzp.nl of 06-38161678.