Oproep: meedenken over de positie van psychodiagnostiek in het ZPM?

08-03-2022


De brief van de NVGzP over de positie en kwaliteit van psychodiagnostiek in het zorgprestatiemodel heeft veel reacties bij onze leden los gemaakt. Als vervolg op de brief wil de NVGzP dan ook graag een verdiepingssessie organiseren met leden die hierover kritisch willen meedenken.

De brief kun je hier nogmaals lezen.

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van onze leden en de NIP-leden in de praktijk. Waar lopen jullie tegenaan? Welke oplossingsrichtingen kunnen we bedenken? En wat zou er gebeuren als er niets verandert? Dit soort vragen willen we met elkaar zien te beantwoorden tijdens een klankbordsessie die plaats vindt op: donderdag 7 april van 20.00 tot 21.30 uur.

De NVGzP en het NIP willen de reacties graag verzamelen om vervolgens in te brengen ​tijdens de gesprekken met de NZa ter verbetering van het ZPM.

Deelnemen aan klankbordsessie?
Wil je als NVGzP-lid of NIP-lid deelnemen aan de klankbordsessie? Mail dan je naam, functie en de naam van de organisatie waar je werkt naar bureau@nvgzp.nl. Er kan maar één persoon per instelling deelnemen.

Hopelijk tot gauw!

De werkgroep Psychodiagnostiek