Oproep: lees mee en geef commentaar op de Generieke Module Vaktherapieën

05-01-2017

In een generieke module staan zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische stoornissen en/of somatische aandoeningen. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.

Het afgelopen jaar is door een multidisciplinaire werkgroep gewerkt aan het opstellen van de Generieke Module Vaktherapieën. De Generieke Module is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen.

De generieke module vaktherapieën beschrijft de rol van de vaktherapeutische beroepen in de multidisciplinaire zorg of interprofessionele verbanden in de behandeling van de diverse stoornissen en aandoeningen.

In deze module wordt de aangeboden zorg beschreven vanuit patiënt-perspectief, zodat duidelijk is welke zorg een patiënt kan en mag verwachten en deze zo mogelijk ook een gerichte keuze kan maken.

De NVGzP is uitgenodigd deze Generieke Module van commentaar te voorzien en is hiervoor op zoek naar leden die dit op zich zouden willen nemen. Belangstellenden kunnen een bericht sturen naar bureau@nvgzp.nl

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.