Oproep: lees mee en geef commentaar op de conceptrichtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing

12-05-2020

De NVGzP is uitgenodigd commentaar te leveren op de conceptrichtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing

In 2018 is de herziening van de richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing op initiatief van Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Indien je geïnteresseerd bent om deze conceptrichtlijn te becommentariëren, dan kun je een mail sturen naar bureau@nvgzp.nl