Oproep: lees mee en geef commentaar op de conceptrichtlijn spinale musculaire atrofie type1

17-10-2017

De NVGzP is uitgenodigd commentaar te leveren op de conceptrichtlijn spinale musculaire atrofie (SMA) type 1.

De werkgroep die deze conceptrichtlijn heeft ontwikkeld, bestaat uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van Spierziekten Nederland. De richtlijn gaat in op de behandeling en begeleiding van kinderen met SMA type 1. De werkgroep heeft bij de ontwikkeling van de richtlijn de methodiek van evidence-based richtlijnontwikkeling gevolgd. Deze methodiek houdt in dat, naast de wetenschappelijke onderbouwing, ‘best practices’ en ervaringen van experts en patiënten belangrijke onderbouwende elementen vormen bij het formuleren van de aanbevelingen. Voor een nadere afbakening en de daarbij gemaakte keuzes wordt verwezen naar de eerste twee hoofdstukken van de richtlijn.

Indien u geïnteresseerd bent om deze conceptrichtlijn te becommentariëren, dan kunt u een mail sturen naar bureau@nvgzp.nl

De commentaren moeten vóór 13 november a.s. worden ingediend.