Oproep: heb je input voor de nieuwe Cao GGZ?

26-11-2018

De Cao GGZ 2017-2019 loopt per 1 juni af. Dat betekent dat cao-partij FBZ binnenkort haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. Omdat de NVGzP bij FBZ is aangesloten, kun jij bij ons onderwerpen aandragen. Ervaar je bepaalde knelpunten in jouw arbeidsvoorwaarden? Of zijn er onderwerpen waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt?

Je kunt je input tot 20 december a.s. via bureau@nvgzp.nl aanleveren. Op basis van jouw input, de inbreng van verschillende beroepsgroepen en de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, stelt FBZ een inzet op met de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de onderhandelingen. Daarna treedt FBZ in overleg met de andere werknemersorganisaties met als doel te komen tot een gezamenlijke inzet. De cao-partijen (werkgevers en werknemers) wisselen voorafgaand aan de onderhandelingen de wederzijdse inzetten uit.

Gedurende het cao-proces kun je via de cao-pagina het verloop volgen.