Oproep: deelname adviesgroep Zorgstandaard ADHD

08-08-2017

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz werkt de NVvP samen met het Trimbos-instituut aan de ontwikkeling van een Zorgstandaard ADHD. De te ontwikkelen Zorgstandaard ADHD biedt ondersteuning van het handelen van zorgprofessionals binnen de ggz en aanpalende sectoren. Daarmee wordt beoogd de geestelijke gezondheidszorg voor mensen/patiënten met (het vermoeden van) ADHD te verbeteren. De NVGzP is gevraagd mee te denken in de totstandkoming van deze Zorgstandaard.

Naast de zorgstandaard worden er ook onderbouwende modules ontwikkeld (deze komen in november 2017 in concept openbaar):
• Non-farmacologische behandeling bij kinderen en volwassenen
• Combinatiebehandeling bij kinderen en volwassenen
• Screening en diagnostiek bij kinderen
• Dieetinterventies bij kinderen
• Farmacologische behandeling bij kinderen

De NVGzP is gevraagd deel te nemen aan de adviesgroep van de Zorgstandaard ADHD. De adviesgroep komt niet fysiek bij elkaar, maar geeft schriftelijk reactie op onderdelen van door de werkgroep geschreven teksten. Op onderwerp kan een lid van de adviesgroep bovendien worden gevraagd bij een werkgroepbijeenkomst aan te schuiven of bij een telefonisch overleg.

Tevens ontvangt de adviesgroep de conceptversie die voor commentaar wordt verstuurd naar de betrokken beroepsverenigingen. De verwachte tijdsinvestering is sterk afhankelijk van persoonlijke belangstelling en expertise, maar wordt geschat op 2 tot 10 uur in totaal.

Geïnteresseerde leden kunnen vóór 15 augustus a.s. een mail sturen aan: bureau@nvgzp.nl