Oproep voor deelname aan pilot opleiden in een samenwerkingsverband

05-10-2017

Tijdens de jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst van TOP Opleidingsplaatsen op 20 september jl., waren naast vertegenwoordigers van de branche -en beroepsorganisaties, ook vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de NZa, vLOGO en het Capaciteitsorgaan aanwezig.

Met betrekking tot de opleiding GZ-psycholoog is geconstateerd dat de GZ-psycholoog nog onvoldoende wordt opgeleid als generalist. Ook is vastgesteld dat veel kleine instellingen en praktijken aanlopen tegen de complexe regelgeving en moeite hebben om het werkgeverschap goed vorm te geven.

Daarom is besloten een pilot te starten die als doel heeft het opleiden in een samenwerkingsverband te stimuleren en het werkgeverschap gezamenlijk vorm te geven.
De pilot wordt uitgevoerd door TOP Opleidingsplaatsen, samen met de NZa en de SBOH. Een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de brancheorganisaties, de beroepsorganisaties en de opleidingsinstellingen zitting nemen, zal optreden als opdrachtgever. VWS zal zitting nemen in de stuurgroep als waarnemer.

TOP Opleidingsplaatsen roept bestaande samenwerkingsverbanden of praktijkopleidingsinstellingen die in de toekomst een samenwerkingsverband willen gaan vormen, op om zich aan te melden voor de pilot.

Voor deelname aan de pilot gelden de volgende criteria:

  • Instellingen leiden op of gaan opleiden in een samenwerkingsverband (consortium), zodat een piog wordt opgeleid in meerdere werksoorten (sectoren).
  • Het samenwerkingsverband is bij voorkeur een regionaal samenwerkingsverband waarin de belangrijkste werksoorten vertegenwoordigd zijn (zoals de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz, jeugdhulp, verslavingszorg, somatische zorg, verpleeghuiszorg, zorg voor mensen met een beperking).
  • Om het rouleren over meerdere praktijkopleidingsopstellingen soepel te laten verlopen, wordt er voor gekozen om het werkgeverschap te regelen via een SBOH-achtige constructie.
  • Het samenwerkingsverband is bereid om de nodige tijd te investeren om de pilot samen met TOP Opleidingsplaatsen, de NZa en SBOH vorm te geven, zodat de toewijzing voor 2019 aan het (pilot)samenwerkingsverband gedaan kan worden.

De stuurgroep zal uiteindelijk beslissen welk(e) samenwerkingsverband(en) het beste aan de genoemde criteria voldoet (voldoen) en aan de pilot zal (zullen) meedoen. Om deelname aan de pilot te stimuleren zal TOP Opleidingsplaatsen extra instroomplaatsen ter beschikking stellen. De pilot richt zich in eerste instantie op de opleiding tot GZ-psycholoog.
(Potentiële) samenwerkingsverbanden kunnen zich bij TOP Opleidingsplaatsen aanmelden tot 20 oktober 2017. Zij geven daarbij een toelichting op welke wijze zij aan de hierboven genoemde punten voldoen.

Lees voor meer informatie de volledige nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen. Voor vragen kun je contact opnemen met TOP Opleidingsplaatsen.