Oprichting Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

10-07-2013

Professionals worden in hun opleidingen onvoldoende geschoold op het gebied van kindermishandeling. Om hier verandering in te brengen is het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOK) opgericht.

Het LOK gaat vanaf september dit jaar geaccrediteerde opleidingen, masterclasses, trainingen, cursussen, voorlichting en deskundigheidsbevordering verzorgen op het gebied van kindermishandeling.

Initiatief

Het LOK is een initiatief van Fier Fryslân en  Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem, in samenwerking met de Vrije Universiteit. Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling gaat september dit jaar van start met een tiental opleidingen en trainingen.

Scholingsaanbod

Het accent in het scholingsaanbod ligt op integrale en systeemgerichte aanpak van kindermishandeling Daar waar er hiaten in het scholingsaanbod zijn. Zo is er een basisopleiding multidisciplinaire aanpak kindermishandeling voor professionals uit de medische, justitiële en zorgsector samen; trainingen gericht op het creëren van een veilig leefklimaat voor medewerkers uit de residentiële jeugdzorg; een training in behandeling van ouders na een vechtscheiding en trainingen op het gebied van loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld.

Voor meer informatie: www.landelijkopleidingscentrumkindermishandeling.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.